Vi finns på Facebook

Melanie Medical

imageVi utbildar för insatser vid akuta hjärtstopp, akut omhändertagande vid olyckstillfällen. Vi delar med oss av fördjupade kunskaper i området kemiska och termiska brännskador och vilka produkter som finns till hands.
Enkla och säkra Första hjälpen produkter till Ditt företag.

Med en rikstäckande organisation marknadsför vi medicintekniska produkter och skyddsutrustning för privata näringslivet, offentlig miljö och industrin.

Vårt utbildningscentrum finns med ett brett kompetensområde inom arbetsmiljö och säkerhet. Vi utbildar dels i förebyggande syfte, att undvika olyckan så långt det går, men också med kurser för akuta insatser då olyckan har hänt.

Vi kan rädda liv!...Kan Du?

Image 1 Din Säkerhet - Akutväskor, ÖgonduschVi jobbar för Din säkerhet, att Du har första hjälpen material på rätt plats, vet hur att använda det, akutväskor, ögonduschar, brännskadematerial mm. Vad säger lagar och förordningar?

Image 2 Förbrukningsmaterial - Plåster mm Från den minsta plåsterlappen till det Du behöver om en allvarligare olycka inträffar. Enkla tryckförband som vem som helst klarar att lägga snabbt mm...
Image 3Utbildning & Kompetens Kurser i HLR, hjärt- och lungräddning, att använda en defibrillator. Hur gör man ? Akut omhändertagande vid olycka, vad gör jag först?

Defibrillator Samaritan PAD Samaritan PAD 500P, nu med förstärkt HLR-stöd.
Med en hjärtstartare ökar chanserna till överlevnad vid ett plötsligt hjärtstopp.

Produkter

Melanie Medical VårdlotionVårdlotion
NYHET! - Skyltar
Sorbact - Kirurgplåster