Hjärtstartare

En stor del av alla de personer som dör pga hjärtsjukdom avlider redan före ankomst till sjukhus på grund av ett plötsligt oväntat hjärtstopp. För de personer med akut hjärtsjukdom som kommer levande till sjukhus finns avancerade vårdresurser och en enorm kunskap och erfarenhet om hur man reducerar risken för död.

Nästan alla personer som dör av hjärtsjukdom drabbas av ett plötsligt “elektriskt kaos” i hjärtat, ett kammarflimmer, som leder till ett hjärtstopp. Om hjärtstartare och personal fanns på plats, skulle sannolikt långt över 50% kunna räddas till livet.

Varje minut som går innan hjälp anländer minskar dock chanserna för överlevnad. Redan efter 5 minuter börjar kroppen få obotliga skador av den syrebrist som blir följden av hjärtstoppet. Efter cirka femton minuter är döden nästan oundviklig oberoende av vilka räddningsinsatser som sätts in.

Den viktigaste behandlingen för flertalet av dessa personer är en elektrisk chock över hjärtat med en sk defibrillator.

“Visste du att mediantiden för larm till att ambulansen anländer är 14 minuter?”

Plötsligt hjärtstopp
Hjärt Lungfonden om Plötsligt hjärtstopp

Hjärtstartarregistret - här kan Du registrera och hitta hjärtstartare.

Heartsine Samaritan PAD

Enkel att användaTydliga bilder och röstinstruktioner. Manövreras med endast två knappar. Lätt att bära och förvara, totalvikt endast 1 kg. Vägleder användaren steg för steg.

Säker att användaKänner av när elektroderna är korrekt fastsatta på bröstkorgen. En analys av hjärtrytmen startar automatiskt och ger råd om hjärt- och lungräddning ska påbörjas eller om en hjärtstöt ska avges.

Underhållsfri7 års garanti. Underhållsfritt batteri med livslängd på 4 år.

 

IP-56 Klassad Överspolningsbar Kraftigt överspolningsbar och anpassad efter krävande förhållanden.

 

 

 

Defibrillator InfoBroschyr Defibrillator - Ladda ned pdf

Öppnas i nytt fönster

 

Referenser

Visste Du att

I Sverige omkommer årligen ca 100 personer i bränder, 500 personer dör i trafiken, och ungefär 10 000 individer drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus. Av dessa 10 000 personer påbörjas behandling av ca 4 000; endast drygt 300 överlever.Två faktorer kan identifieras som betydelsefulla för överlevnaden efter hjärtstopp:
Tiden från kollaps till påbörjad hjärt–lungräddning. Tiden från kollaps till användning av hjärtstartare.