L-ABC

L-ABC-kursen ger Dig kunskaper i att snabbt omhänderta skadade i en akutsituation. Överblick, prioritet och handling.

Utbildningen kräver inga förkunskaper. Olika typer av förband förevisas. Ögonskador och lättare brännskador. Kroppens blodsystem.

 


Kursinnehåll

Instruktörsledd utbildning

L-ABC
Vi går igenom begreppen Andning, Blödning och Chock.
Blodsystemet i kroppen, hjärta och lungor.
Artärer, vener och kapillärer.
Brännskador
Chock.

DEFIBRILLATOR
Kort förevisning av defibrillator.

STROKE
Identifiera symtomen för stroke - begreppet AKUT.

Kursen genomförs i beställarens egna lokaler eller enligt önskemål. Deltagarantal max. 12 personer/utbildning.

För prisuppgift och mer information, kontakta oss.

Referenser

Utlåtanden

Jättebra kurs. Rolig men med allvar i botten.
Jag känner mig säkrare på att ta hand om en akutsituation nu. // Leif- Produktionschef