Antidoter

Antidot är benämningen på motgift.
Det är en substans eller ett ämne som används vid behandling av akuta förgiftningar. Ett motgift kan fungera på olika sätt. En del motgifter binder upp det toxiska ämnet så att det inte kan tas upp av kroppen, andra snabbar på utsöndringen av ämnet.

Ytterligare en verkningsmekanism kan vara att motgiftet har en fysiologisk verkan som är raka motsatsen mot vad giftet gör och därmed morverkar giftets skadliga effekter.
       Snabb behandling och neutralisering är oerhört viktigt.

Exempel på antidoter är Diphoterine, Hexafluorine och Kalciumglukonat.
För sanering och dekontaminering av ytor och materiel används Trivorex som kompletterande produkt. Trivorex är dock inte en antidot.


Läs mer om Kemiska & Termiska brännskador

 Produkter

Image 1 Diphoterineär en aktiv neutraliserande spolvätska för alla typer av kemiska angrepp.Diphoterine kan användas på såväl hud som ögon.

Image 1 Hexafluorineär en aktiv neutraliserande spolvätska för angrepp av syror med fluor, exempelvis fluorvätesyra men även enskilda syror.
Image 1KalciumglukonatKalciumglukonat / HF Antidote är ett CE klassat Gel avsett för behandling av kemiska brännskador orsakade av Fluorvätesyra.
Image 1 Trivorexär ett absorberande och neutraliserande pulver för alla typer av kemiska spill. Dekontaminering av kemiska spill, endast för sanering av kemiska spill på ytor och materiel.

Se även

image
image
image