Diphoterine

Diphoterine är en aktiv neutraliserande spolvätska för alla typer av kemiska angrepp. Diphoterine kan användas på såväl hud som ögon.

Diphoterine avbryter och oskadliggör angrepp från aggresiva kemiska produkter, genom att dra ut vätska från vävnaden (hyperton), neutralisera syror och baser (amfoterisk), binda oxiderande och reducerande kemikalier (kelaterande) samt att späda som vatten. Testad på mer än 600 kemikalier.
OBS! Vid Fluorvätesyrespill rekommenderas Hexafluorine.  • Diphoterine kompenserar vattnets begränsade effekter på kemikalier med starka koncentrationer.
  • Diphoterine ökar tiden man har på sig innan sköljning måste påbörjas.
  • Diphoterine är hypertont och stoppar penetrationen, drar vätska ut ur cellen.
  • Diphoterine ökar komforten vid sköljning genom att endast behöva en kort behandlingstid som inte medför nedkylning.
  • Diphoterine är likt vattnet polyvalent, vilket innebär att produken fungerar likadant mot alla typer av produkter.
  • Diphoterine har en aktiv neutraliserande effekt på kemikalier.

Förpackningar

Image 1 Diphoterine 50 ml Siew För snabb sköljning av ögat, inom 10 sekunder. Finns bälteshållare i läder som tillbehör. Tömningstid ca 30 sekunder. Levereras med bälteshållare i nylon.

Artnr. 99-2-1

Image 1 Diphoterine 500 ml Flaska eller Påseär en aktiv neutraliserande spolvätska för angrepp av kemikalier. Tömningstid 3 minuter.
Artnr. 99-2-26  Flaska
Artnr. 99-2-25  Påse

Image 1Diphoterine Spray-Micro/Mini 100/200mlEndast för utvärtes bruk. Förvaras frostfritt. Tömningstid ca 3-5 minuter. Väggfäste tillbehör
Artnr. 99-2-02  Micro/100 ml
Artnr. 99-2-03  Mini/200ml
Artnr. 10-0-03  Väggfäste, passar både 100/200ml.

Image 1 Diphoterine SköljstationInnehåller 2x500ml flaska, 1x200ml Spray Mini - Orange Skåpmed vägghållare

Artnr. 99-2-76

 

 

Förpackningar i 5 liters storlekar finns. Kontakta oss för mer information.