Trivorex

Dekontaminering av kemiska spill

Trivorex är ett absorberande och neutraliserande pulver för alla typer av kemiska spill. Trivorex säljs i hinkar på 10 kg eller i mindre burkar på 800g.


Sanering vid spill av kemikalier
Vid spill av kemiska, frätande, lättantändliga och miljöfarliga lösningar måste personer på olycksplatsen omedelbart kunna svara på följande frågor:

  • Hur stoppar man spridning av lösningen?
  • Hur neutraliserar man spillet?
  • Hur sanerar man spillet?
  • Hur skyddar man människor vid olycksplatsen?
  • Hur förhindrar man att miljön runt omkring tar skada?
  • Hur handskas man med reaktioner och föroreningar som kan uppstå?

Om produkten sprids ökar risken för skador på både människor och miljö. Spridning försvårar också saneringen av spillet.

Trivorex® verkar i tre steg
1. Fångar in och begränsar spillets omfång.
2. Neutraliserar spillets aktiva del.
3. Absorberar spillet och förenklar därmed uppröjningen.


Förpackningar

Image 1 Trivorex Burk 800 gAbsorberande och neutraliserande pulver med inbbyg pH-indikator

Artnr. 06-5-800  Burk 800 gram

Image 1 Trivorex Hink 10 kgAbsorberande och neutraliserande pulver med inbbyg pH-indikator
Artnr. 06-5-10Använd så här:1. Strö Trivorex® från kanten av spillet och in mot mitten.

2. Vänta tills spillet har näst intill stelnat. Strö över mer pulver om det behövs. Observera att om spillet är vattenfritt, måste vatten tillsättas för att Trivorex® skall reagera.

3. När pulvret har svällt och börjat stelna är spillet absorberat och neutraliserat. Vid spill av en icke vattenbaserad lösning tar det några minuter innan blandningen har stelnat ordentligt.

4. Samla upp pulvret med dammsugare eller genom att använda en skrapa.

5. Avlägsna sedan spillet. Ta hänsyn till spillets natur och lokala bestämmelser för miljöskydd