Kalciumglukonat

Kalciumglukonat / HF Antidote är ett CE klassat Gel avsett för behandling av kemiska brännskador orsakade av Fluorvätesyra.

Produkten skall användas efter sköljning av Hexafluorine i de fall man har lång färdväg till sjukhus eller då man är osäker om sköljningen med Hexafluorine varit fullständig eller blivit fördröjd.

Kalciumglukonat tillför kalcium till kroppen då Fluorvätesyra skapar en obalans vilket kan resultera i allvarliga symtom.

Produkten är CE klassad och därav behövs ingen preskribition för att tillhandahålla preparatet.

 

Instruktion
  • Avlägsna kontaminerade kläder, skydda händerna med för ändamålet avsedda handskar.
  • Spola huden rikligt i minst 5-10 minuter.
  • Applicera Kalciumglukonat gel generöst på och omkring det utsatta området och massera in det i huden minst 15 minuter efter att smärtfrihet uppnåtts.
  • Täck det utsatta området med förband indränkt i gel och lägg ett löst bandage.
  • Proceduren kan upprepas under transport till sjukhus.


Förpackningar

Image 1 Kalciumglukonat Tub 40 gKalciumglukonatgel 2.5% Förvaras utom räckhåll för barn. Endast för utvärtes bruk. Förvaras mellan 8-25 grader. Tub som är öppnad och / eller använd skall kasseras.

Artnr. 10-3-50 Tub 40 gram

Image 1 Kalciumglukonat Burk 500 gFörvaras utom räckhåll för barn. Endast för utvärtes bruk. Förvaras mellan 8-25 grader. Burk som är öppnad och / eller använd skall kasseras.

Artnr. 07-0-51  Flaska

* Om Fluorvätesyra

Brännskador orsakade av Fluorvätesyra
Fluorvätesyra är alltid farligt vid alla koncentrationer; vävnaderna angrips alltid, ibland med en fördröjd verkan.

Vid koncentrationer över 50% : området som varit i kontakt med syran vitnar och små fläckar av ett knappnålshuvuds storlek blir synliga, utspridda med ett till början diffust vitröst utseende. Efter en halvtimme har fläckarna växt och täcker hela den skadade delen. Det blir ett stort vitröst och uppsvällt utslag med en brungrön färg. Utslaget växer sedan under ytterst plågsamma smärtor.

Biologiska konsekvenser
Förutom uttorkningen och det frätande förloppet, som observerats efter en brännskada orsakad av fluorvätesyra, pågår också fluorets infångande av kalcium, orsakande hypokalcemi som kan vara dödlig.